Obraz na blogu „Dlaczego CBD nie jest THC?”


Chociaż bliski związek między tymi dwoma związkami może prowadzić niektórych do założenia, że ​​oba mają taki sam wpływ na organizm, porównanie struktury molekularnej CBD vs THC ujawnia dokładnie coś przeciwnego.

CBD i THC mają dokładnie ten sam skład chemiczny: 21 atomów węgla, 30 atomów wodoru i 2 atomy tlenu. Obaj są prawie identycznymi bliźniakami. Tym, co odróżnia te dwa związki, jest jednak ułożenie pojedynczego atomu.

Receptory CB1 i CB2

Ponieważ THC i CBD mają różne struktury molekularne, nie oddziałują z receptorami w ten sam sposób. To znacznie różnicuje wpływ, jaki każdy z nich wywiera na organizm. Prawdopodobnie największy problem przy porównywaniu CBD do THC.

Chociaż zarówno CBD, jak i THC wiążą się z receptorem CB2, oddziałują z receptorami CB1 na różne sposoby.

Badania pokazują, że CBD nie wiąże się bezpośrednio z receptorem CB1, a jego obecność może nawet negować wiązanie między THC a receptorami CB1, skutecznie neutralizując efekty psychoaktywne wywoływane przez THC. Chociaż THC z pewnością oferuje ogromne korzyści zdrowotne, jego działanie zmieniające umysł nie jest preferowane przez wszystkich. CBD, z drugiej strony, może zapewnić wiele takich samych korzyści, jakie daje THC bez wywoływania jego efektów psychoaktywnych.

Ilustracja-CBD-THC