Obraz na blogu „Jak działa CBD?”


Rodzaje biocząsteczek

Pokolenia ludzi na całym świecie powszechnie używają konopi indyjskich sativa lub konopi w celach rekreacyjnych i psychoaktywnych. W konopiach obecne są trzy rodzaje biocząsteczek:

 • flawonoidy
 • terpenoidy
 • Ponad 60 rodzajów kannabinoidów.

Rozpoznanie właściwości farmakologicznych tej rośliny zajęło dużo czasu.

Receptory CB1 i CB2

Wszystkie kannabinoidy, w tym CBD, wywołują efekty w organizmie poprzez przyłączanie się do pewnych receptorów. Organizm ludzki sam wytwarza określone kannabinoidy. Posiada również dwa receptory dla kannabinoidów, zwane CB1 receptory i CB2 receptory. Receptory CB1 są obecne w całym ciele, ale wiele z nich znajduje się w mózgu.

 • THC wiąże się bezpośrednio z receptorami komórkowymi, tworząc reakcję psychoaktywną.
 • CBD wiąże się pośrednio z receptorami komórkowymi², aby złagodzić sygnalizację i przepływ innych substancji chemicznych, zapewniając szeroki zakres pozytywnych efektów.

Fitokannabinoid to rodzina naturalnych złożonych substancji chemicznych występujących w konopiach indyjskich. Najobficiej pozyskiwane fitokannabinoidy z konopi to THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol).

Podczas gdy THC ma wąskie okno terapeutyczne, CBD zostało zidentyfikowane ze względu na jego właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i paliatywne (Turner, Williams, Iversen i Whalley, 2017).

Wywnioskowano również, że psychoaktywność indukowana przez THC jest bardziej niekorzystna niż jego efekt terapeutyczny. Jeśli dawkowanie zostanie źle zidentyfikowane, THC może stać się nie do zniesienia, nieskuteczne i narazić użytkowników na ryzyko.

Z drugiej strony CBD działa jako modulator allosteryczny, który zmniejsza psychoaktywność z powodu THC i ma alternatywny profil farmakologiczny, aby hamować receptory kannabinoidowe (Manzanares, Julian i Carrascosa, 2006).

Wdychając THC i CBD, ich biodostępność jest wyższa niż przy przyjmowaniu doustnym – podlegają intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, dzięki czemu niższe dawki CBD są bardziej terapeutyczne niż THC. Aby zrozumieć mechanizm działania kannabinoidów, ważne jest zbadanie endogennego układu kannabinoidowego (ECS) w organizmie.

ECS

ECS odpowiada za neuromodulację, plastyczność synaptyczną oraz rozwój ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Składa się z enzymów, receptorów kannabinoidowych takich jak

 • CB1R (receptor kannabinoidowy CNS)
 • CB2R (obwodowy receptor kannabinoidowy)
 • TRP (przejściowy potencjał receptora)
 • PPAR (receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów)

i ich ligandy znane jako

 • endogenne kannabinoidy, takie jak 2-AG (2-arachidonoiloglicerol)
 • Anandamid
 • THC
 • CBN (kannabinol)
 • CBD itp

CB1R znajdują się głównie w korze, jądrach podstawnych, hipokampie i móżdżku i odgrywają kluczową rolę w wywoływaniu skurczu mięśni, bezsenności, przewlekłego bólu i stymulacji apetytu.

Alternatywnie, CB2R znajdują się głównie w tkankach układu odpornościowego, mikrogleju i elementach naczyniowych i są odpowiedzialne za stan zapalny. Receptory te znajdują się nie tylko na błonie komórkowej, ale również ulegają ekspresji w organellach wewnątrzkomórkowych, takich jak mitochondria, aparat Golgiego i jądra komórkowe. (Chakravarti, Ravi i Ganju, 2014a)

Rycina 1 ilustruje, w jaki sposób receptory kannabinoidowe oddziałują z endokannabinoidami w celu przekazywania wstecznych komunikatów synaptycznych.

Jak receptory kannabinoidowe oddziałują z endokannabinoidami w celu przekazywania wstecznych komunikatów synaptycznych.